✓ Gratis verzending vanaf € 25,- (EU)    ✓ Verzending binnen 1 werkdag

HERROEPINGSINSTRUCTIE

HERROEPINGSRECHT

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - als de goederen voor de deadline - ook door het retourneren van de goederen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voor de ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor de nakoming van onze informatieverplichtingen op grond van artikel 246 § 2 in samenhang met § 1 lid 1 en 2 EGBGBGB en onze verplichtingen op grond van § 312g lid 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 EGBGB. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om aan de herroepingstermijn te voldoen. De intrekking moet worden gericht aan:

THE HEAT COMPANY GmbH
Ennspark 20
5541 Altenmarkt im Pongau
AUSTRIA
E-Mail: office@theheatcompany.com

CONSEQUENCES OF CANCELLATION

In het geval van een effectieve herroeping worden de door beide partijen ontvangen diensten teruggegeven en worden alle daaruit voortvloeiende voordelen (bijv. rente) opgegeven. Indien u de ontvangen goederen of diensten of het gebruik ervan (bijv. gebruiksvoordelen) niet of niet of slechts in verslechterde toestand geheel of gedeeltelijk kunt retourneren of afstaan, moet u ons een vergoeding betalen voor de waarde van de goederen of diensten in dit verband. Voor de verslechtering van de goederen en voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt, hoeft u alleen compensatie te betalen als het gebruik of de verslechtering te wijten is aan een behandeling van de goederen die verder gaat dan de controle van de eigenschappen en functionaliteit.

Het "testen van de eigenschappen en functionaliteit" betekent het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Artikelen die per pakketpost kunnen worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten van de retourzending te dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de te retourneren goederen niet hoger is dan 40 euro of als u bij een hogere prijs van de goederen de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling op het moment van de herroeping nog niet heeft betaald.

Anders is de terugzending voor u gratis. Artikelen die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.