✓ Gratis verzending vanaf € 25,- (EU)    ✓ Verzending binnen 1 werkdag

Wettelijke vermeldingen

 

THE HEAT COMPANY
Aktivwärme- und Aktivkühlprodukte GmbH
Ennspark 20
5541 Altenmarkt im Pongau
AUSTRIA
Tel.: +43 (0) 50 172
E-Mail: office@theheatcompany.com

 

Algemeen directeur: Mag. Herwig Holzer
Nummer van handelsregister: 74137a
Gebied van handelsregister: Landesgericht Salzburg
UID-nr.: ATU 59280423
Kantoren ivm ECG: St.Johann im Pongau District Council
Groep van bedrijven: Textielhandel
Beroepsgroep: Kleding, confectie
Contact: Maandag - Vrijadg van 09:30 - 12 Uur
(behalve op feestdagen)

 

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte of doorverwezen pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van de illegale inhoud en in staat is om de bezoekers van zijn site te beletten deze pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van de auteur, maar ook voor vermeldingen van derden in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd, mag niet tot de conclusie leiden dat het niet beschermd wordt door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waaruit u werd doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.