The Heat Company Swiss Ski The Heat Company Austria Ski Team
Košarica ( Artikli)
0,00 €

V nakupni košari ni artiklov.

Pogosta vprašanja

Vprašanja in odgovori o naših izdelkih

Ali lahko grelne blazinice veèkrat uporabimo?

Z neprodušnim pakiranjem lahko proces ustavimo ter sprožimo pozneje. Celotna dolžina oddajanja toplote se s tem ne podaljša. Pri vsakem naroèilu bomo priložili tudi najmanj 1 vreèko z zadrgo za neprodušno pakiranje.

V kateri smeti lahko odvržemo uporabljene grelne blazinice?

Naše grelne blazinice lahko po uporabi odvržete v obièajne gospodinjske odpadke (ostali odpadki). Vsebujejo 100 % naravnih, nestrupenih sestavin.

Kako dolgo so grelne blazinice obstojne?

Èe so grelne blazinice zaprte, so obstojne tudi veè let.

Kakšna je razlika med grelno blazinico za telo in grelno blazinico Multi?

Grelne blazinice za telo oddajajo toploto 12 ur. Grelne blazinice za telo so na eni strani samolepilne in jih lahko prilepimo v žep ali notranjo stran oblaèil. Grelne blazinice Multi oddajajo toploto 20 ur in niso samolepilne.

Moje grelne blazinice se ne segrejejo dovolj. Kaj naj naredim?

Oddajanje toplote je odvisno od kolièine kisika v okolju. Priporoèamo vam, da grelno blazinico za nekaj minut položite v delno zaprto okolje (na primer žep jakne), najbolje 2 blazinici skupaj, saj se blazinici segrevata med seboj. Za aktiviranje grelnih blazinic nikoli ne pustite odprte, temveè jih dajte v delno zaprto okolje kot so rokavice ali žep, dokler ne postanejo prijetno tople.

Ali lahko uporabljam grelne blazinice med spanjem?

Toplota se s kroženjem krvi prenaša in razdeli po celem telesu. Ta proces se lahko prekine, èe grelne blazinice premoèno pritisnemo ob kožo. S tem bi lahko upoèasnili kroženje krvi, kar se lahko zgodi tudi med spanjem. Èe se toplota ne porazdeli optimalno in se le skoncentrira le na en majhen del površine kože, se lahko zgodi, da se ta del prekomerno pregreje. Posledica tega so lahko lažje opekline. Èe se to zdogi zaradi neustrezne uporabe, je treba prizadet del kože ohladiti in obiskati zdravnika.

Lahko grelne blazinice uporabljajo tudi otroci?

Otroci lahko uporabljajo grelne blazinice le pod nadzorom. Pri manjših otroci in dojenèkih naj se grelne blazinice ne uporabljajo (zaradi tanjše in bolj obèutljive kože ter ker ne znajo povedati, da bi bile blazinice prevroèe).

Se lahko grelne blazinice uporabljajo tudi v ekstremnih višinah?

Naèin delovanja naših izdelkov je prilagojen za uporabo geografksih širin po Evropi. Veèji del naših strank uporablja grelne blazinicah v višinah do 3000 m.

Kljub temu pa od leta 1992 opremljamo tudi alpiniste in odprave, ki nam vedno znova sporoèajo in potrjujejo, da grelne blazinice dobro delujejo tudi b ekstremnih višinah. Èas aktivacije, èas oddajanja toplote in najvišja temperatura so odvisni od okolja, v katerem grelne blazinice aktiviramo. Dovod zraka je pri tem izrednega pomena. V višjih legah je èas aktivacije daljši kot pri "normalnih, evropskih pogojih".

Kakšna je najveèja kolièina naroèila?

Najveèja možna kolièina naroèila ne obstaja. Dostavljamo vsako želeno kolièino izdelkov.

Lahko naroèeno blago vrnem/zamenjam?

Pri The Heat Company imate 14 dni èasa, da svoje naroèilo preklièete. Za uveljavitev pravice do preklica, morate blago v roku 14 dni poslati na naslov THE HEAT COMPANY, Ennspark 450, 5541 Altenmarkt, Avstrija. Èe blago ni vrnjeno v celoti, je poškodovano ali uporabljeno, ima kupec v takem primeru dolžnost, da znesek povrne - glej tudi Splošne pogoje poslovanja.

Kolikšen je èas dostave?

  • EU: 2 do 4 delovne dni
  • Europa (ne EU): 2 do 5 delovnih dni
  • Po svetu: 7 do 10 delovnih dni

Rok dostave priène teèi dan po vašem naroèilu. Pri vnaprejšnjem plaèilu sledi dostava takoj, ko je znesek plaèila na našem raèunu. Dostava lahko pospešite tako, da nam kopijo vašega nakazila pošljete po elektronski pošti (office@theheatcompany.com) ali faksu ( +43 6452 404 33 – 33 ).

Stroški dostave:

BREZPLAÈNA DOSTAVA NAD 49,- EUR VREDNOSTI NAKUPA

  • EU: 2,90 €
  • Evropa (ne EU) in po svetu: 9,00 €

 

Poštnina po povzetju:

  • EU in Evropa (EU): Poštnina po povzetju: 15,60 €
  • Po svetu: Plačilo ob dostavi ni mogoče
The Heat Company Versand Icon
Brezplačna dostava od 25 evrov (EU)!
The Heat Company Versand Icon
Vaš paket bo poslan najpozneje 1 delovni dan po vašem naroèilu
The Heat Company Versand Icon
Vaša varnost je pri nas na prvem mestu

Subscribe for our newsletter