The Heat Company Swiss Ski The Heat Company Austria Ski Team
Mój koszyk ( Elementy)
0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Przedsiębiorstwo

THE HEAT company® Gmbh er et østerriksk foretak med hovedsete i Altenmarkt / Salzburg i Alpenes hjerte. Vi har produsert varmeprodukter siden 1994 for å fylle de høyeste krav til kvalitet.

The-Heat-Company

Nasze poduszki ogrzewaj?ce, r?kawice i wk?adki do butów gwarantuj? optymaln? ochron? dla wszystkich mi?o?ników aktywnego wypoczynku na zewn?trz - sportu, polowania, pracy, w dziedzinie wellness i promocji. Ze wzgl?du na nasze alpejskie korzenie podj?cie tematu ochrony przed zimnem by?o dla nas oczywiste. Chcieli?my stworzy? produkty, które s? ?atwe w u?yciu i sprawdzaj?ce si? w praktyce. D?ugie gotowanie lub ?adowanie innych systemów ocieplaj?cych wydaje nam si? niepraktyczne. Ponadto wa?ny dla nas jest 100% naturalny produkt. Dzi?ki naszym ocieplaczom do r?k, stóp i do cia?a uda?o nam si? wprowadzi? na rynek produkty zawieraj?ce tylko naturalne i nietoksyczne sk?adniki, które przekonuj? poprzez ich ciep?o i d?ugo?? eksplatacji w praktyce. Ca?y czas otrzymujemy informacje zwrotne od zadowolonych klientów.

THE HEAT company® jest ?ci?le zwi?zana z FANcy Marketing GmbH. Firma FANcy jest weteranem merchandisingu w Austrii. Dzia?ania firmy obejmuj? prowadzenie oficjalnej strony internetowej gwiazdy sportu narciarskiego Hermanna Maiera, Skiweltcup - towarzystwa wy?cigowego i wiele wi?cej.

WARTO WIEDZIE?

We w?asnym sklepie specjalistycznym Intersport "Intersport Wagrain" produkty firmy THE HEAT company® s? zawsze testowane i musz? sprawdzi? si? w praktyce.

The Heat Company Versand Icon
Wysyłka gratis od 25 euro (EU)
The Heat Company Versand Icon
Szybka wysyłka
The Heat Company Versand Icon
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem

Subscribe for our newsletter